Invisible link to canonical for Microformats
banner Conversation Game |

Conversation Game |


Card image cap

Conversation Game

Luister jij echt naar anderen?

In een samenleving die meer dan ooit geobsedeerd is met het verbeteren van onze mentale gezondheid, duiden stijgende diagnoses op een verontrustende paradox. Hoewel we beweren meer verbonden te zijn met meer mensen dan ooit tevoren, laten de cijfers zien dat we ons steeds eenzamer voelen en minder begrepen voelen door de mensen om ons heen. In een maatschappij die wordt gekenmerkt door eindeloze afleidingen en de behoefte om altijd positief en gelukkig te zijn, lijkt er wel minder ruimte te zijn voor onze negatieve emoties en is er minder tijd om echt contact te maken. Hoewel negatieve emoties momenteel worden gezien als iets dat moet worden gefixt, zijn ze essentieel voor onze overleving en waarborgen ze ons mentaal welzijn. Vooral in interacties met onze naasten wordt vaak van ons verwacht dat we negativiteit snel oplossen, ondanks de beste bedoelingen van de ander. We horen dat alles wel goed komt, dat we moeten proberen er overheen te komen, of er wordt ons gevraagd of we al hebben geprobeerd te mediteren, dat zelfhulpboek hebben gelezen of naar een therapeut zijn geweest. Hoewel deze suggesties goed bedoeld zijn, vertellen ze de andere persoon dat ze gefixt moeten worden.

Om het belang van echte connecties te benadrukken, creëerden Leon van Klaveren en Yash Khinvasara een interactieve film in de stijl van Netflix' veelgeprezen "Black Mirror: Bandersnatch". Ze nodigen je uit om deel te nemen aan een intiem gesprek tussen twee vrienden over hun diepste gedachten. Op verschillende momenten zal de film pauzeren en je vragen om te beslissen hoe je wilt reageren. Door te kiezen hoe je reageert, leert de installatie spelers hoe ze een diepgaand gesprek kunnen voeren en hoe het voelt om nieuwsgierig te zijn naar negativiteit. In plaats van negativiteit te vermijden, leren spelers het te accepteren als een normale, verwachte en begrijpelijke reactie op omstandigheden. Dat nieuwsgierig zijn naar andermans leed de meest efficiënte manier is om echt behulpzaam te zijn, ook al voelt het misschien als het tegenovergestelde. Leon en Yash proberen bewustzijn te creëren over hoe we met elkaar omgaan en hoe onze schijnbaar subtiele reacties op anderen de manier waarop zij zich voelen kunnen veranderen. De volgende keer dat je een gesprek hebt, snap je hoe je nieuwsgierig kunt zijn naar negativiteit, ook al voelt dat ontmoedigend in een maatschappij die gericht is op alleen maar gelukkig zijn.


Card image cap
Card image cap

Card image cap


Over de designers

Card image cap
Leon van Klaveren (1998)
Leon van Klaveren zag steeds meer bekenden die worstelen met hun mentaal welzijn, daarom begon hij zich te verdiepen dit probleem als zijn afstudeerproject voor zijn MSc in Strategic Product Design. Hij werkte samen met Redesigning Psychiatry, een collectief van psychiaters, sociologen, filosofen en ontwerpers, en werd begeleid door Prof. Dr Ir. Dirk Snelders en Prof. Matthijs van Dijk. Hij had een project voor ogen dat dieper zou ingaan op de complexiteit van onze moderne samenleving en de invloed daarvan op onze mentale gezondheid.
Tijdens zijn afstudeerproject verkende Leon zes mogelijke richtingen en concepten. Een mogelijke richting was het besef dat de constante druk om positief te blijven de ruimte voor negatieve emoties verstikte, waardoor mentale gezondheidsproblemen mogelijk verergerden. Dit inzicht leidde tot het concept van "One on One", een anti-sociale media app die diepere, betekenisvollere relaties wil bevorderen door gebruikers aan te moedigen om niet alleen de aangename, maar ook de onaangename emoties te omarmen en te verkennen met de mensen die het dichtst bij hen staan, in een poging om de ander echt te begrijpen in plaats van hen te 'fixen'.

Yash Khinvasara (1997)
Met een achtergrond in architectuur gebruikt Yash zijn begrip van ontwerpprincipes om menselijke connecties te bevorderen met behulp van empathisch ontwerp. Wegens eerdere ervaringen vond Yash zich in het verhaal rond het project. Hij sloot zich aan bij de visie van Leon en zag zo een kans om een zinvolle bijdrage te leveren aan het ontwerp van oplossingen binnen de mentale gezondheidszorg.

De samenwerking
De installatie brengt de expertise van Leon en Yash en hun gedeelde bezorgdheid over de escalerende mentale gezondheidsproblemen samen. Het werd een zorgvuldige studie van de systemische problemen die aan de basis liggen aan deze zorgwekkende trend. Het biedt een tegengeluid dat negatieve emoties een plaats geeft in plaats van die te onderdrukken.
Leon en Yash hebben een interactieve film ontwikkeld die mensen aanmoedigt tot een genuanceerdere benadering van mentaal welzijn. Daarbij pleiten ze voor een dieper begrip en acceptatie van negatieve emoties in plaats van zich alleen op het positieve te richten. De ontwerpers nodigen je uit om met deze installatie te experimenteren in de hoop dat het zal leiden tot meer oprechte verbindingen en een gezondere benadering van het omgaan met de onvermijdelijke stressfactoren van onze moderne samenleving.


Wat doen we bij TU Delft
Industrieel Ontwerpen?

Het perspectief van mensen is belangrijk bij onderwijs en onderzoek aan onze faculteit. Het gaat om het begrijpen van menselijke behoeften, vaardigheden en gedrag in een steeds veranderende wereld. En het toepassen van die kennis bij het ontwerpen voor het algemeen welzijn. Veel van deze ideeën worden onderwezen via het populaire Design for Interaction, een masteropleiding van de afdeling Human-Centered Design van de faculteit. Een van deze docenten is universitair hoofddocent Nynke Tromp - een van de oprichters van Redesigning Psychiatry, een netwerk van designers, filosofen, onderzoekers, zorgprofessionals en deskundigen die werken aan het opnieuw vormgeven van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.


MEER WETEN OVER
TU DELFT EN HIER STUDEREN?
JAZEKER!