Invisible link to canonical for Microformats
banner The Personal Press |

The Personal Press |


Card image cap

The Personal Press

Hoe objectief is het nieuws nu eigenlijk?

Nieuwsmedia bepalen voor een groot deel ons wereldbeeld. Woorden bepalen eigenlijk het perspectief van een onderwerp. Dit zien we terug in verschillende nieuwsmedia: sommige hebben een conservatief perspectief, terwijl andere meer ''social media-vriendelijke'' content produceren. Wat als Language Models dit fenomeen versterken? Wat als elk individu zijn of haar eigen, gepersonaliseerd nieuws kan lezen? Wat als wat ik zie niet hetzelfde is als wat jij ziet?

Generatieve AI kan snel unieke content produceren, op maat gemaakt voor individuele lezers. Bedrijven zoals BuzzFeed en Meta maken al gebruik van Language Models om veel unieke tekst te schrijven voor veel unieke lezers. De studenten achter het Biased Newspaper-project onderzoeken de implicaties van deze ontwikkeling door een object van de nabije toekomst te creëren: een AI-gegeneerde krant. Het prototype van de voorpagina is een tastbare uiting van deze krant. Het is een voorproefje van een wereld waar de hyperpersonalisatie van nieuws een feit is. De installatie vormt de inspiratie voor een discussie over de rol van Language Models (zoals ChatGPT) bij creatie van nieuws.

De bezoeker wordt aangemoedigd om de installatie uit te proberen. Met behulp van de twee draaiknoppen kunnen lezers de ''alternatieve werkelijkheid''-bubbels ontdekken. De bubbels onthullen hoe kleine variaties subtiel iemands perceptie van een onderwerp kunnen veranderen. Eén draaiknop bepaalt je waarden, terwijl de andere de toon van het artikel zet. Door aan de draaiknop te draaien, transformeert de voorpagina en creëert het een AI-gegeneerde nieuwsartikel dat uniek is voor elke bezoeker. De AI schrijft content gebaseerd op dezelfde feiten en argumenten van verschillende nieuwsartikelen over hetzelfde onderwerp. Het algoritme werpt licht op enkele feiten en argumenten gebaseerd op deze prompts, zodat ze bij het profiel van de lezer passen. Deze prompts oefenen een aanzienlijke invloed uit en lokken verdere vragen uit over wie verantwoordelijkheid zou moeten nemen over deze prompts.


Card image cap
Card image cap

Card image cap


Over de designers

Card image cap
Dit team van makers bestaat uit vier master studenten van Design for Interaction
Neslihan Can (2000): Een speelse ontwerper die haar ontwerpen tot leven brengt middels schetsen
Sukriti Garg (1996): Als ontwerper gelooft ze dat ontwerpen geen skillset is, maar een mindset
Kim de Vrij (1995): Gebruikt ontwerp als manier om complexe sociale onderwerpen aan te kaarten en een positieve impact achter te laten
Koen Weber (1999): Een praktische experimentele ontwerper die leven in zijn werk brengt door het te maken.

Als team zagen ze dat mensenrechten – zoals privacy en vrijheid van meningsuiting – aan het veranderen zijn. Vrijheid van meningsuiting wordt gevormd door de platformen waarop we communiceren, terwijl technologische ontwikkelingen, zoals AI, een grote rol spelen bij de manier waarop we met elkaar communiceren. Het bepalen van de informatie die gebruikt wordt om keuzes te maken in dit domein is onzichtbaar en complex. er

Natuurlijk is ‘generatieve AI’ (denk aan taalmodellen als ChatGPT) een rage de laatste tijd. Echter schijnt er nog weinig licht op hoe het de komende jaren de toekomst écht zou kunnen vormen. Door taalmodellen verder te onderzoeken, ermee te experimenteren en het toe te passen op nieuwsartikelen, had het team door dat ze iets op het spoor waren. Nieuws vormt de lens waardoor wij de wereld zien, dus wat zou het betekenen als generatieve AI de lens bepaalt?

Het project is ontstaan uit het vak ‘Interactive Technology Design’ in de master Design for Interaction aan de TU Delft. Hier worden studenten uitgedaagd om te experimenteren met veel verschillende technologieën. Tegelijkertijd worden deze technologieën toegepast op een case, in dit geval ‘digitale mensenrechten’. De studenten hebben geëxperimenteerd hoe een toekomstige interactie eruit kan zien binnen het kader van de case, middels uiteenlopende prototypes en testen. Op deze vele prototypes wordt vervolgens steeds gereflecteerd, waarna de cyclus zich herstart. Als resultaat van dit iteratieve proces is The Personal Press ontstaan. Toen de studenten dit sterke concept eenmaal in handen hadden, was de grootste uitdaging om de uitwerking ervan simpel te houden en de kern van het verhaal sterk over te brengen.


Wat doen we bij TU Delft
Industrieel Ontwerpen?

Designonderzoekers aan de TU Delft zorgen ervoor dat er rekening gehouden wordt met menselijke behoeften in onze snel ontwikkelende AI-wereld. Ze werken samen met computerwetenschappers en ethische experts in een realistische context. En ze helpen abstracte AI-concepten te vertalen naar tastbare ontwerpen. Hoe zet je AI-technologie nu echt goed in bij onderzoek? Het Designing Intelligence Lab van professor Peter Lloyd onderzoekt de creatieve samenwerking tussen mens en AI. Ook studenten experimenteren met deze nieuwe technologie, bij vakken, zoals het bachelorvak Digital Product Development, en een keuzevak voor de master: Engineering with AI. Dino Liao studeerde onlangs af met een project waarbij hij met AI en 3D-printtechnologieën onderzocht hoe mensen hun eigen unieke lamp kunnen ontwerpen en maken.


MEER WETEN OVER
TU DELFT EN HIER STUDEREN?
JAZEKER!