Invisible link to canonical for Microformats
banner Speculative Toastie Maker |

Speculative Toastie Maker |


Card image cap

Speculative Toastie Maker

Hoe ontwerpen we apparaten die levenslang meegaan?

In dit lopende afstudeerproject voor het masterproject van student Chris ontwikkelt zij een benadering om producten te ontwerpen die langer meegaan. Dit onderzoek richt zich niet alleen op het verlengen van fysieke levensduur en reparatiemogelijkheden van objecten om hun levensduur te verlengen, het hecht evenveel belang aan hun emotionele duurzaamheid.

Het ontwerpen van producten die zowel langer meegaan als repareerbaar zijn, is een relatief eenvoudig doel in vergelijking met de uitdaging om apparaten te ontwerpen waaraan je gehecht kan raken en actief wil onderhouden. Hoewel het als ontwerper moeilijk is om deze band rechtstreeks te beïnvloeden, bieden onderzoek van de TU Delft en diverse theorieën inzicht in de redenen achter emotionele hechting, waar ontwerpers rekening mee kunnen houden.

Via een casestudy heeft zij een tostiapparaat negen keer opnieuw ontworpen, waarbij elke iteratie werd geleid door een uniek aspect van deze theorie. De student verkent verschillende manieren om met onze bezittingen om te gaan, met extra aandacht voor zintuiglijk bewustzijn, waardering voor het vertrouwde en het enthousiasme die kan ontstaan door uitgedaagd te worden door dagdagelijkse objecten. Bovendien verkent zij het idee dat objecten een eigen leven doorlopen, met begrip voor hun creatieproces, hoe ze in de loop van de tijd veranderen en waar we mee geconfronteerd worden op het moment dat ze kapot gaan.
Deze ontwerpoefening dient meerdere doelen. Het stelt de student niet alleen in staat om nieuw licht te werpen op een ogenschijnlijk bekend object, maar dient ook als een cruciale stap in haar ontwerpproces. Via deze tentoonstelling nodig ze je uit om deel te nemen aan de overgang naar de volgende fase van mijn project. Terwijl ze evolueert van speculatie naar realiteit, zullen jouw inzichten en input een belangrijke rol spelen bij het volgende ontwerpstadium.


Card image cap
Card image cap

Card image cap


Over de designers

Chris heeft een persoonlijke overtuiging in de waarde van de repareerbaarheid van producten, maar erkent ook het even grote belang van wat eraan voorafgaat - de wil om te repareren. Haar specifieke interesse ligt bij alledaagse objecten waar we niet bij stilstaan, en welke plaats ze innemen binnen dit afstudeeronderzoek.
Door vroeg in het proces prototypes te maken hoopt ze de besproken ideeën tot leven te brengen. Bovendien moet ze kijken naar de fysieke implicaties van haar ideeën, wat haar dwingt om vanaf een vroeg stadium een zekere mate van realisme in het project te brengen. De productietechnieken die zij heeft gebruikt, zijn het gevolg van wat zij passend vindt voor haar keuze in theoretische ideeën, en niet andersom. Het dient ook als een manier om het oorspronkelijke object te analyseren en eerste stappen te zetten in het maken van een nieuw ontwerp


Wat doen we bij TU Delft
Industrieel Ontwerpen?

We hebben bij TU Delft Industrieel Ontwerpen een grote focus op repareerbaarheid en circulaire economie. Opleidingen zoals de bachelorvakken Design for Sustainability en Understanding Product Engineering en het mastervak ‘Repair!’ dragen hier aan bij. Daarnaast verdiepen onderzoekers zoals hoogleraren Ruud Balkenende en Conny Bakker en senior lecturer Bas Flipsen actief bij aan onderzoek hierrond, via het Circular Design Lab bijvoorbeeld, en de Vici beurs van hoogleraar Ruth Mugge.


MEER WETEN OVER
TU DELFT EN HIER STUDEREN?
JAZEKER!